Про стан забруднення атмосферного повітря в Полтаві у вересні 2020 року

Про стан забруднення атмосферного повітря в Полтаві у вересні 2020 року

За даними систематичних спостережень лабораторії Гідрометцентру із відібраних 1584 проби повітря по 10 шкідливим домішкам виявлено 0,8 відсотка з перевищенням ГДК (гранично допустима концентрація).

Зокрема, повторюваність випадків перевищення максимально разової ГДК зафіксовано по оксиду вуглецю в 4,7 %, пилу та формальдегіду – 1,2% проб.

Із усіх контрольованих інгредієнтів середньомісячні концентрації токсичних речовин в атмосферному повітрі перевищували середньодобові нормативні показники по формальдегіду в 3,0 рази, пилу в 1,3 рази.

Результати спостережень в 4-х контрольованих точках свідчать, що середньомісячні концентрації в кратності ГДК забруднюючих речовин становили: по діоксиду азоту – на рівні ГДК, оксиду вуглецю – 0,9 ГДК, фтористому водню – 0,4 ГДК, аміаку та оксиду азоту - 0,3 ГДК, хлористому водню – 0,15 ГДК, діоксид сірки – 0,06 ГДК.

При хіманалізі виявлено, що максимальні концентрації перевищували максимально разову ГДК по оксиду вуглецю в 1,6 рази, формальдегіду в 1,3 рази, пилу в 1,2 рази.

Вміст в атмосферному повітрі важких металів: кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку нижче граничних вимог.

У порівнянні з серпнем поточного року середньомісячні концентрації дещо збільшилися по пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, по решті домішок залишилися без істотних змін.

Отримані середньомісячні концентрації перевищували середньорічні показники по пилу, оксиду вуглецю, хлористому водню та формальдегіду; зменшились по діоксиду сірки та розчинним сульфатам. По решті домішок суттєвих змін не виявлено.

Реакція кислотності (pH) атмосферних опадів знаходилась в межах від 5,9 до 6,2. Такі отримані значення не перевищують нормативних показників (5,6-7,0).

Стрічка новин