422 проєкти, що надійшли до Українського культурного фонду, отримали державну підтримку

422 проєкти, що надійшли до Українського культурного фонду, отримали державну підтримку

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена 2017 року для сприяння розвитку національної культури та мистецтва, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства. Для забезпечення широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Фонд, впроваджуючи нові механізми надання конкурсної державної фінансової підтримки ініціатив у сфері культури та креативних індустрій, сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка уможливлює породження й розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних цінностей, а також сприяє збереженню культурної спадщини та розвитку української культури в контексті світових тенденцій.

Пріоритетні напрями діяльності: створення сприятливих умов для творчої діяльності; сприяння новим партнерствам; формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства; підтримка культурного розмаїття та сприяння міжкультурному діалогу; забезпечення дотримання культурних прав: рівного доступу до культурних ресурсів та рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян і спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей; забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також сприяння вивченню української мови за кордоном; сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері культури і креативних індустрій; сприяння розвитку освітніх ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури; сприяння створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту, розвитку дитячої та молодіжної творчості та професійного становлення митців; сприяння збереженню культурної спадщини, промоція цілісного та орієнтованого на майбутнє її розуміння; підтримка проєктів, націлених на місцевий розвиток в умовах децентралізації; сприяння інтернаціоналізації української культури та координації донорської підтримки проектів в сфері культури та креативних індустрій.

Стратегічні цілі: підсилення інституційної та фінансової спроможності; сприяння творенню культурного продукту; підсилення ролі культури у розвитку суспільства; інтернаціоналізація української культури.

У 2019 році УКФ було надано 641 мільйон гривень на реалізацію таких грантових програм: «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», «Знакові події для української культури», «Створюємо інноваційний культурний продукт», «Інклюзивне мистецтво», «Український монітор», «Мережі й аудиторії», «Навчання Обміни. Резиденції. Дебюти».

Сукупно УКФ у 2019 році отримав 2018 проєктних заявок. 422 проєкти стали переможцями й одержали державну підтримку. Їх розподілили за секторами культури та мистецтва так:

аудіовізуальне мистецтво – 148;

культурна спадщина – 65;

культурні та креативні індустрії – 60;

перформативне та сценічне мистецтво – 48;

літературна та видавнича справа – 45;

візуальне мистецтво – 29;

аудіальне мистецтво – 20;

дизайн та мода – 7.

Стрічка новин