НБУ змінив порядок роботи банків з готівкою

НБУ змінив порядок роботи банків з готівкою

Національний банк України оптимізував порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют.

Пише Українське право

Зокрема, виключено з касових документів реквізит «Код банку», скасовано «картку зі зразками підписів» клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунку і передбачено здавання банками готівки національної валюти на договірних умовах для обов’язкового подальшого її вивезення уповноваженими банками до Національного банку.

Визначено, що банк має задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень та перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності – придбання її в уповноважених банках, інших банках та отримання підкріплення готівкою в Національному банку.

Запроваджено контроль Національного банку за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованих автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот.

Змінено порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків та визначення відповідальних осіб таких сховищ і встановлено єдині характеристики пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу. Усі ці норми містить постанова Правління Національного банку України від 15 серпня 2019 року № 107 «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні».

Документ набирає чинності з 01 вересня 2019 року. Водночас норма щодо виключення реквізиту «Код банку» з касових документів набирає чинність з 01 листопада 2019 року та норма щодо пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу – з 25 жовтня 2019 року.

Стрічка новин