Яка екологічна ситуація в Гадяцькому районі

Екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів довкілля: стану повітряного та водного середовищ, земельних та лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу, заповідних територій, характер яких постійно змінюється. 

Від  цих змін, напрямузалежить рівновага природних екосистем та збалансованість подальшого екологічного та соціально-економічного розвитку Гадяцького району. На території відкрито багато нафтових, нафтогазоконденсатних, газових і газоконденсатних родовищ. 

Найбільш поширені в районі ґрунти – чорноземи, які займають майже дві третини території. Територія району є не однорідною, зокрема за природними умовами, що спричиняє різні рівні техногенного навантаження. Таким чином, регіональні особливості потребують врахування специфічних рис регіону та його структурних елементів у процесі розвитку сфери регіональної екології.

Стан повітряного середовища залишається однією з важливих регіональних природоохоронних проблем. Однією з важливих проблем, що погіршує якість підземних вод та їх придатність для питного використання, є наявність великої кількості свердловин, що втратили власників у зв’язку з розформуванням та ліквідацією колективних сільськогосподарських підприємств. Ці свердловини не експлуатують, проте не проведена їх консервація чи тампонування.

Не менш важливою проблемою є відсутність у багатьох населених пунктах району альтернативних джерел централізованого водопостачання. Наявні каналізаційні споруди в цілому не відповідають сучасним вимогам.

Спостерігається незбалансоване навантаження на природні агроландшафти.

Основними чинниками негативних змін стану земельних ресурсів в Гадяцькому районі є значна розораність земель, збільшення кількості деградованих земель під впливом природних і антропогенних чинників. 

Стрічка новин

    Розділи сайту:

    Написати лист в редакцію