ЧИ ВАРТО ВКЛАДАТИ КОШТИ В ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ?

             В умовах фінансово-економічної нестабільності України складається ситуація, яка  змушує кожного громадянина замислитися про те, як захистити свої заощадження від знецінення. У сучасних реаліях фізичні особи мають достатньо широкий вибір напрямків інвестування своїх заощаджень, серед яких: розміщення грошей на банківському депозиті; самостійне інвестування у цінні папери на фондовому ринку; вкладення грошей до інституту спільного інвестування (ІСІ). У всіх цих напрямків інвестування є свої переваги і недоліки. Відповіді на питання нашого журналіста  про особливості діяльності ІСІ надасть Шевченко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Питання: У чому полягає сутність інституту спільного інвестування?

Відповідь: Термінологія щодо інвестиційних фондів відрізняється в різних країнах, але здебільшого їх називають колективним інвестуванням, інвестиційними фондами, керованими фондами чи взаємними фондами. Згідно з чинним українським законодавством, такі фонди мають назву «інститути спільного інвестування». ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Питання: Коли вперше в Україні з’явилися ІСІ і якими законодавчими актами регулюється їх функціонування?

Відповідь: В Україні формально перший інвестиційний фонд було зареєстровано у 1994 році, але фактично дана сфера фінансових послуг почала розвиватися після прийняття у 2001 році Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

З 1 січня 2014 року набув чинності  новий системний Закон України «Про інститути спільного інвестування», який був прийнятий Верховною Радою України ще 5 липня 2012 року. Цей закон розроблено з урахуванням світового досвіду правового регулювання діяльності інвестиційних фондів, вимог Європейського законодавства, у тому числі Директив Європейського Парламенту.

Питання: Як Ви вважаєте, чому цей напрям інвестування не набув популярності серед населення?

Відповідь: Попит на послуги ІСІ у нашій країні поки що є незначним. Серед причин українського консерватизму в галузі інвестування – низькій рівень фінансової грамотності населення, хронічна недовіра до фінансових інститутів. Історично склалось, що низький рівень довіри населення до ІСІ, пов’язаний із «трастовими» скандалами 90–х рр. ХХ ст. Натомість, в розвинутих країнах інвестиційні фонди разом із страховими компаніями та недержавними пенсійними фондами вважаються одними з найбільш потужних інвесторів, які акумулюють кошти індивідуальних інвесторів, перетворюючи їх в інвестиційні ресурси. У США, наприклад, майже 40% населення є інвесторами таких фондів.

Питання: Які переваги інвестування у ІСІ? 

Відповідь: Переваги інвестування коштів у інститути спільного інвестування полягають у наступному:

- економія часу, яка полягає в тому, що довіряючи свої кошти інвестиційному фонду у Вас не виникає необхідності вивчати ситуацію на фондовому ринку. Такі функції бере на себе компанія з управління активами;

- професійне управління. Індивідуальний інвестор доручає обслуговувати свої активи професійним управляючим, які, здебільшого, широко обізнані із ситуацією на фондовому ринку та здатні забезпечити вищу дохідність таких вкладень капіталу шляхом вибору оптимальної схеми інвестування;

- забезпечення більш високого рівня прибутковості вкладень порівняно з традиційними видами інвестування, оскільки доходність інвестицій залежить від росту вартості чистих активів фонду. Увесь отриманий за рахунок грошей інвесторів прибуток є прибутком інвесторів, за виключенням витрат на управління;

- пільгове оподаткування. У межах фонду доходи інвестора не оподатковуються до моменту отримання виплат. У самому ж фонді проміжні доходи реінвестуються без необхідності сплати податків, оскільки фонд податок на прибуток не сплачує;

- управління ризиками. Будь-яка інвестиція – це ризик, але при бажанні ризики можна знижувати шляхом диверсифікації портфеля фонду, тобто формувати інвестиційний портфель з широкого спектра цінних паперів таким чином, щоб зниження вартості одних цінних паперів компенсувалося зростанням вартості інших;

- прозорість. Навіть у такої високоорганізованої системи, як банківська, не спостерігається такого рівня звітності перед вкладниками, як у системі спільного інвестування. Фонди оприлюднюють інформацію щодо вартості чистих активів та надають контролюючим органам (Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку) звітність щодо вартості цінних паперів та складу портфеля фонду, що робить інвестиційні фонди одним з найпрозоріших інструментів інвестування.

Таким чином, з позиції інвесторів перевагами інститутів спільного інвестування є потенційно висока дохідність, порівняно із традиційними альтернативними напрямами вкладень, менші витрати часу на управління інвестиціями, їхня диверсифікація.

Питання: Які недоліки ІСІ?

Відповідь: Якщо говорити про недоліки, то, перш за все, вони знаходяться у площині довіри професійним управляючим з боку індивідуальних інвесторів, що, втім, є досить актуальним для умов України на тлі традиційно високої недовіри більшості громадян до фінансового посередництва.

Питання: Як працює інститут спільного інвестування (інвестиційний фонд)?

Відповідь: Інвестор передає свої кошти до фонду, при цьому укладається договір на придбання цінних паперів ІСІ з компанією з управління активами (КУА) цього ІСІ.  Інвестор отримує сертифікат акцій – цінний папір, що свідчить про право власності на частину фонду, згідно кількості придбаних акцій. Фонд акумулює певну суму грошей, після чого інвестує їх в різноманітні фінансові інструменти (цінні папери, валюту, дорогоцінні метали та ін.), тим самим формує свій інвестиційний портфель. Фахівці управляють активами фонду з метою отримання максимального прибутку.

Питання: З чого складається дохід інвестора?

Відповідь: Дохід інвестора складається з приросту вартості цінних паперів фонду та дивідендів, що нараховуються за цінними паперами ІСІ, якщо їх виплата передбачена документами фонду. У інвестиційних фондах Ви не отримуєте дохід у вигляді фіксованого відсотка, як за банківським депозитом. Одержати свій дохід інвестор може лише при продажу належних йому акцій або інвестиційних сертифікатів. Якщо цінні папери інвестор продає самому фонду або компанії з управління активами, то ціна формується виходячи з вартості цінного паперу фонду на момент продажу.

Питання: Де знайти інформацію про інвестиційний фонд?

Відповідь: Одна з найбільших переваг інвестиційних фондів - це їхня інформаційна відкритість. Перелік та координати всіх ліцензованих  компаній з управління активами та  інвестиційних фондів, активами яких вони управляють, розміщені на сайті Української асоціації інвестиційного бізнесу: www.uaib.com.ua. На цьому сайті також можна ознайомитися з аналітичними оглядами результатів діяльності фондів за тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік, які регулярно оприлюднює Асоціація на підставі аналізу звітності, а також порівняти результати роботи різних КУА та фондів.

Отже, підсумовуючи усе вищевикладене, можна зробити висновок, що   незважаючи на всі проблеми, викликані кризовими явищами, які нині існують в країні, саме ІСІ як гнучка інституційна форма, яка позбавлена надмірних посередницьких ланок між інвестором та кінцевою інвестицією, можуть найкраще сприяти процесу збереження та примноження  заощаджень населення.

Шевченко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Стрічка новин